دکتر فریده تاج محمدی

پوست برای انسان بویژه خانم ها بسیار ارزشمند است. این ارگان بدن می تواند آنها را جوان تر یا پیرتر از سن واقعی شان نشان دهد و همین یک نکته اهمیت زیاد آن را نشان میدهد. اما گاهی با همه ی این اهمیت ها، افراد دیر به فکر رسیدگی به سلامت و زیبایی پوست خود می افتند و گاهی آنقدر دیر می شود که دیگر به سختی می توان کاری برای جوان سازی آن انجام داد. برای همین بهتر است از سنین پایین و جوانی به سلامت و زیبایی پوست خود توجه نشان دهید تا ضمن رعایت نکات ساده اما اثرگذار، بعدها دچار خسران روحی و مالی نشوید.